COOLTOUR sastanak na Sardiniji

Od 21.-23. lipnja 2023. u talijanskom gradu Cagliariju na Sardiniji održan je treći sastanak projektnog konzorcija u sklopu projekta COOLTOUR-Millennials for Cultural Heritage. Domaćin sastanka bio je nositelj projekta, Assoentilocali.

Tema sastanka bile su nacionalne pilot aktivnosti testiranja COOLTOUR platforme i toolkita među zaposlenima u baštinskim institucijama i muzejima, kao i mladima iz svake zemlje. Partneri su različito pristupili organizaciji pilot aktivnosti, sukladno lokalnom kontektstu, što su na sastanku i predstavili. Drugi projektni rezultat, toolkit za muzeologe i zaposlene u baštini bila je druga tema sastanka, a zadnja stvar na agendi bilo je osiguranje dugoročnog učinka projekta i kako zadovoljiti postavljene indikatore u komunikaciji rezultata projekta kako u partnerskim zemljama, tako i prema ostalim srodnim EU partnerima i institucijama.

Leave a Reply