Gostujuće predavanje na Visokoj školi za komunikacijski menadžment E. Bernays

Brodoto je krajem travnja gostovao kod doc. dr. sc. Krešimira Dabe, višeg predavačs na Odjelu za turizam i Odjelu za komunikacije Veleučilišta Edward Bernays, kako bi studentima predstavili koncept crowdfundinga kao i rezultate Erasmus projekta MORE koji ima za cilj razviti edukacijski program za osobe koje rade s mladima, program koji će im omogućiti razvoj relevantnih kompetencija/vještina, u obrazovanju, obuci, digitalnim vještinama.

Od oko 25 prisutnih studenata tek je nekolicina uopće čula za pojam crowdfundinga. Predstavili smo neke od najuspješnijih hrvatskih kampanja, što ih pokreće, za što je takav način financiranja dobar, greške u provođenju kampanja, i nadamo se motivirali nekoga na sličan izazov.

Leave a Reply