Održana tribina “Znanjem protiv raka dojke”

Naši partneri održali su tribinu pod nazivom “Znanjem protiv raka dojke” koju je organizirala partnerska organizacija Sv. Agata Glina u okviru projekta “Znanjem do zdravlja” kojeg financira EU. Tijekom tribine istaknuta je briga nad sve većim brojkama pojavnosti raka dojke ali i ohrabrenje za redovite preglede i njihovu važnost u ranoj detekciji i uspješnom liječenju ove teške bolesti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

Leave a Reply